Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Thứ sáu, 23/6/2023 | 19:05 GMT+7
Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp); Bộ Công Thương (Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính, các thông tin công bố trước ngày 30/6 hàng năm như trong file đính kèm.

Công văn của EVNNPT.

Phụ lục 1 (tương ứng với mẫu biểu số 3 phụ lục II của Nghị định 47/2021/NĐ-CP) về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của EVNNPT.

Phụ lục 2 (tương ứng với mẫu biểu số 4 phụ lục II của Nghị định 47/2021/NĐ-CP) về nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 của EVNNPT.

 

EVNNPT

Tin đã đưa

Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện