EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (thay đổi Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNNPT)

Thứ sáu, 7/7/2023 | 18:00 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kính báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp); Bộ Công Thương (Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính.

Các thông tin được quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thay đổi Kiểm soát viên chuyên trách (Điều 24) như sau:

Ngày 26/6/2023, Hội đồng thành viên EVN đã ký Quyết định số 77/QĐ-HĐTV tiếp nhận ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Nhiệt điện Uông Bí thuộc EVNGENCO1 về nhận công tác tại Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN kể từ ngày 01/7/2023; giao ông Nguyễn Đức Mạnh thực hiện chức trách nhiệm vụ của Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNNPT kể từ ngày 01/7/2023.

Chi tiết xem tại đây!

EVNNPT

Tin đã đưa